HOTLINE: 0938 39 3822 | 0938933637

Thẻ tạm trú

Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài
Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.